UWAGA! informacje historyczne, przejdź na: www.kafra.eu (zawiera informacje aktualne)                    
 F I R M A

Powstała w 1985 roku jako SKLEP FABRYCZNY WALCOWNI METALI "WARSZAWA". WALCOWNIA w 1988r.(?) przekształciła sie w Spółkę Akcyjną i powróciła do historycznej nazwy NORBLIN. Sprzedawaliśmy wtedy tylko wyroby macierzystej firmy, a był to niewielki asortyment i niewielkie ilosci, jako że dystrybucja metali nieżelaznych podlegała ścisłej kontroli i odbywała sie na zasadzie "przydziałów". Dzieliła CENTRALA HANDLU METALAMI NIEŻELAZNYMI (CHMN) mieszcząca się w Katowicach. Limit wyznaczony dla nas, przez CHMN, wynosił 100 ton rocznie, i czasami, po negocjacjach z CENTRALĄ udawało się go powiększyć o 20 ton. Przypominamy to, bo teraz, w okresie wolności gospodarczej, tamte warunki mogą się wydawać nieprawdopodobnymi. Wejście w życie Ustawy O Działalności Gospodarczej spowodowało olbrzymie zmiany, do których nie wszyscy potrafili się dostosować. Także NORBLIN S.A., jak i wiele innych zakładów, stał się ofiarą tych zmian, i po krótkiej walce upadł.
Działo sie to na przestrzeni roku 1992. Wtedy właśnie przekształciliśmy się w spółkę cywilną i rozpoczeliśmy działalność handlową na własny rachunek, jako firma METALE KOLOROWE KAFRA S.C.
Nawiązaliśmy współpracę z głównymi producentami i przetwórcami metali nieżelaznych co ogromnie powiększyło asortyment posiadanych towarów. Dążymy do tego aby sprzedawać wszystko co produkuje sie w Polsce. Oferujemy też produkty importowane, głównie aluminium i jego stopy, oraz druty mosiężne i nowosrebrne.

Od 1995 roku działamy, jako zespół dwóch firm handlowych:
METALE KOLOROWE KAFRA Karol Bułaciński    oraz
METALE KOLOROWE KAFRA BIS Franciszek Kramm


Wobec wzrostu sprzedaży, co wyniaka ze znacznego powiększenia asortymentu oferowanych towarów, nagląca stała się potrzeba znalezienia większych niż dotychczas powierzchni magazynowych, obsługi klientów oraz biurowych. Poczyniliśmy takie starania i na początku listopada 2007r. przenieśliśmy część sprzedaży do nowych sklepów przy ul. Lucjana Rudnickiego.
Obecnie prowadzimy sprzedaż z dwóch sklepów, a magazyn płyt duralowych, gdzie mamy też piłę do ich cięcia, mieści sie w osobno połozonym,obszernym magazynie.

Adresy i lokalizacje sklepów podane są na stronie
kontakt z nami


© KAFRA Karol Bułaciński 01-01-2011