procedury sprzedaży wysyłkowej
UWAGA! tu są informacje historyczne, przejdź na: www.kafra.eu (zawiera informacje aktualne)

Klientom zamiejscowym, lub tym, którzy chcą otrzymać towar bezpośrednio do swojej firmy, zamówione towary możemy dostarczyć [na wyraźne życzenie klienta] za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL. Jednak jest to generalnie drogi przewoźnik który dodatkowo często stosuje zaskakująco zawyżone kalkulacje kosztów dostawy. Dlatego ostatnio proponujemy klientom aby sami zamawiali dowolnego ["swojego"] przewoźnika. W każdym wypadku sprzedaży wysyłkowej wymagamy przedpłacenia "kontraktu" na podstawie przesłanej faktury na zamówione towary.

Zamówienia przyjmujemy na adres internetowy kafra@wp.pl, oraz fax 22 835 06 44 i 22 669 64 56
Prosimy zamieścić wszystkie dane niezbędne do kontaktu z klientem [tel., fax, adres poczty internetowej], dane do faktury i wysyłki, jeśli adres wysyłki jest inny niż siedziba firmy.© KAFRA Karol Bułaciński 31-01-2012